Hóa đơn sai sót không bị xử phạt trong trường hợp nào?

Khi lập và xuất hóa đơn, dù kế toán có cẩn thận đến đâu thì cũng khó tránh khỏi việc xảy ra sai sót, dẫn đến việc hóa đơn không hợp lệ. Những hóa đơn sai sót không chỉ không đủ tính pháp lý để hoàn tất thủ tục về thuế mà doanh nghiệp còn có thể bị xử phạt. Bên cạnh việc tham khảo các giải pháp hóa đơn điện tử phù hợp, kế toán cần lưu ý đến các trường hợp sai sót hóa đơn không bị xử phạt hành chính. Bài viết dưới đây sẽ giúp quý bạn đọc tìm hiểu về trường hợp đó.

Các trường hợp doanh nghiệp không bị xử phạt khi hóa đơn xảy ra sai sót:

1. Mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi thông báo phát hành được khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn sẽ không bị xử phạt về vi phạm hóa đơn.

2. Mất, cháy, hỏng hóa đơn đã mua nhưng chưa lập được khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn sẽ không bị xử phạt.

3. Doanh nghiệp không bị phạt nếu đã lập hóa đơn và không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định nhưng tự phát hiện ra và lập hóa đơn mới điều chỉnh, bổ sung các nội dung bắt buộc theo quy định.

hóa đơn

4. Khoản 1 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC quy định trường hợp sai sót hóa đơn sẽ bị phạt cảnh cáo khi bên đặt in và bên nhận đặt in hoá đơn đã ký phụ lục hợp đồng bổ sung các nội dung còn thiếu, tổ chức nhận in hoá đơn tự in hoá đơn đặt in ký quyết định bổ sung các nội dung còn thiếu trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra.

5. Nội dung thiếu hoặc sai trên hóa đơn đã được khắc phục và vẫn đảm bảo phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh, không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì trường hợp này phạt cảnh cáo.

6. Doanh nghiệp sẽ bị phạt cảnh cáo trong trường hợp xác định hóa đơn tự in in ra là hóa đơn giả do lỗi khách quan của phần mềm tự in thì đơn vị cung cấp phần mềm tự in hóa đơn bị xử phạt cảnh cáo.

7. Điểm b Khoản 2 Điều 9 Thông tư 10/2014/TT-BTC quy định: Mất, cháy, hỏng hóa đơn đã mua nhưng chưa lập khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn và có tình tiết giảm nhẹ thì sẽ chỉ bị phạt cảnh cáo.

8. Doanh nghiệp làm mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi thông báo phát hành hóa đơn khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn và có tình tiết giảm nhẹ sẽ bị phạt cảnh cáo.

9. Chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn sau 5 ngày kể từ ngày hết thời hạn báo cáo hoặc chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn báo cáo và có tình tiết giảm nhẹ thì bị phạt cảnh cáo, điều này được quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 10/2014/TT-BTC.

Làm thế nào để biết hóa đơn điện tử hợp pháp hay không? 

Sai sót thường gặp về khai thuế không nên bỏ qua

10. Trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì chỉ bị phạt cảnh cáo.

11. DN sẽ bị phạt cảnh cáo nếu không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định, trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải lập đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, nếu các nội dung này không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *