Có thể xuất 2 hình thức hóa đơn đối với cùng 1 đơn hàng không?

Sử dụng song song cả hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy trong giai đoạn này đang được xem là giải pháp hữu hiệu để các doanh nghiệp vừa có thể sử dụng hết khối lượng hóa đơn giấy còn tồn đọng, đồng thời có thể dễ dàng làm quen với hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó, các hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy cũng được các doanh nghiệp đặc biệt tìm kiếm để có thể nắm bắt được nội dung. Vậy, nếu trong trường hợp doanh nghiệp đang sử dụng song song cả hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy thì có thể tiến hành xuất 2 hình thức hóa đơn đối với cùng 1 đơn hàng không?

Theo quy định, các doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử song song (quy định tại Nghị định  48825/CT-TTHT, được Tổng Cục Thuế TP Hà Nội ban hành ngày 24/06/2019).

Trong Nghị định này, Tổng Cục Thuế khẳng định từ ngày 01/11/2018 – 31/10/2020, các Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực.

Do đó, trong khoảng thời gian này, các đơn vị kinh doanh hoàn toàn có thể được dùng cùng lúc nhiều hình thức hóa đơn khác nhau: Hóa đơn điện tử, hóa đơn tự in hay hóa đơn đặt in, Nhà nước đặc biệt khuyến khích ưu tiên sử dụng hóa đơn điện tử.

Chính vì vậy, các doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng song song cả hai hình thức hóa đơn là hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy để sử dụng trong doanh nghiệp mình. Tuy nhiên, theo quy định thì Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính Phủ sẽ còn hiệu lực từ ngày 01/11/2018 – 31/10/2020, tức sẽ hết hạn từ ngày 1/11/2020. Do đó, ngày 31/10/2020 cũng sẽ là hạn cuối cùng để các doanh nghiệp được dùng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử và chuyển hoàn toàn sang sử dụng hóa đơn điện tử bắt đầu từ ngày 1/11/2020.

Vậy nếu trong quá trình triển khai sử dụng song song cả hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy thì doanh nghiệp có thể xuất 2 hình thực hóa đơn đối với cùng 01 đơn hàng hay không?

Theo quy định, các doanh nghiệp tuyệt đối không được xuất 2 hình thức hóa đơn đối với cùng một đơn hàng. Tức là, khi doanh nghiệp xuất hóa đơn giấy cho đơn hàng A thì sẽ không được xuất hóa đơn điện tử với đơn hàng này nữa.

Với loại hàng hóa, dịch vụ khác nhau, doanh nghiệp được phép sử dụng song song cả hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử. Chẳng hạn như mặt hàng B doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, mặt hàng C doanh nghiệp lại có thể dùng hóa đơn giấy, điều này không sao cả.

Doanh nghiệp cần phải lưu ý rằng, việc sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy quá thời hạn cho phép là vi phạm pháp luật, thậm chí còn phải chịu phạt, nên các doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý điều này. 

Hóa đơn sai sót không bị xử phạt trong trường hợp nào? 

Làm thế nào để biết hóa đơn điện tử hợp pháp hay không?

Như vậy, có thể khẳng định rằng, các doanh nghiệp không thể xuất 2 hình thức hóa đơn đối với cùng một đơn hàng, điều này là hoàn toàn trái pháp luật và sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo quy định của pháp luật hiện hành.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp nắm được các quy định của pháp luật về việc sử dụng hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy song song một cách đúng quy định, tránh các trường hợp sai phạm không đáng có dẫn đến bị xử phạt hành chính, ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng của các doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *